top of page
notářská razítka

Akreditace

Akreditace je proces, kterým se ověřuje kvalita a relevace studijního programu vzdělávací instituce. Akreditace zajišťuje, že program splňuje určité standardy a kritéria, a umožňuje jeho uznání a srovnatelnost na národní i mezinárodní úrovni. Akreditace také zvyšuje prestiž a důvěryhodnost programu a instituce.

Podmínky pro udělení akreditace:
 

  • Doložit název studijního programu

  • Doložit názvy vyučovaných předmětů

  • Sylabus jednotlivých předmětů (počet hodin studia, učebnice, garance, studijní materiál)

  • Počet semestrů a kreditů celého programu

  • Úroveň vzdělání dle EQF a získaný titul

Akreditační úrovně
 

Akreditace určí úroveň studia vyjádřenou v délce studia přepočtenou na semestry, 1-10 (semestrů studia).

bottom of page