top of page
země, vlaječka

Členství vzdělávací instituce

Podmínky členství:
 

Doložení existence a právní formu vzdělávací instituce ( kopie dokumentů zakládacích dokumentů – jen v případě zahraniční organizace).
Doložení fotodokumentaci sídla a jednatele.
Předložit příslušný zákon a oprávnění k poskytování vzdělání dle zákonů jednotlivých zemí
uveřejnění všech důležitých informací o organizaci na webových stránkách (kontakty, adresu sídla a pod.).


Povinnosti člena:

  • Aktualizování informací členské organizace při jakékoli změně a odeslání na email ACMAEOS

  • Zveřejňování závěrečné práce a dat k diplomům studentů

  • Umístění loga ACMAEOS na webové stránky člena

  • Přijmutí a dodržování etického kodexu ACMAEOS

  • Přijmutí ostatních závazných dokumentů ACMAEOS

  • Placení členských poplatků.

bottom of page