top of page

Členství vzdělávací instituce

Fyzická osoba:

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

Podmínky členství:
Doložit existenci a právní formu vzdělávací instituce ( kopie dokumentů zakládacích dokumentů – jen v případě zahraniční organizace)
Doložení fotodokumentaci sídla a jednatele
Předložit příslušný zákon a oprávnění k poskytování vzdělání dle zákonů jednotlivých zemí
Uveřejnění všech důležitých informací o organizaci na webových stránkách (kontakty, adresu sídla a pod.)

Instituce:

bottom of page